Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ένα χρήσιμο διαδικτυακό εργαλείο για την ΚΑΠ 2023 - 2027

Η κατανόηση της εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ έχει απλοποιηθεί μέσω ενός νέου διαδικτυακού εργαλείου που παρέχεται από τη ΓΔ AGRI. Το εργαλείο παρουσιάζει τους στόχους που τίθενται σε εθνικό επίπεδο από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Αυτός ο νέος διαδικτυακός πίνακας εργαλείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μάθετε, για παράδειγμα, τον προγραμματισμένο αριθμό νέων αγροτών που θα υποστηριχθούν από την ΚΓΠ σε κάθε χώρα της ΕΕ κατά την περίοδο 2023-27, το μερίδιο της γεωργικής έκτασης που υποστηρίζεται από την ΚΓΠ για τη βιολογική γεωργία ή ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που επωφελούνται από την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας γεωργίας. 

  • Οι αναζητήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά χώρα ή ανά στόχο.

Η ΚΓΠ χρησιμοποιεί ένα σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους για τη μέτρηση της προόδου των CSP και ο νέος πίνακας ελέγχου αναφέρει πολλούς από αυτούς τους δείκτες. 

Για παράδειγμα, τα κονδύλια της ΚΓΠ διαθέτουν πλέον ένα σύνολο περιβαλλοντικών συνθηκών, που καλύπτουν σχεδόν το 90% της γεωργικής έκτασης της ΕΕ.

Πάνω από το 30% της γεωργικής γης της ΕΕ θα καλυφθεί από πρόσθετα μέτρα που υποστηρίζουν τη διατήρηση/αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Η μειωμένη και βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων θα ενθαρρυνθεί σε τουλάχιστον το 27% της γεωργικής γης της ΕΕ και η καλύτερη διαχείριση του εδάφους υποστηρίζεται με χρηματοδότηση της ΚΓΠ στο 47% της γης της ΕΕ.

Τα εθνικά δεδομένα στον πίνακα ελέγχου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πληροφοριών σχετικά με άλλες πτυχές της ΚΓΠ, όπως η επιτυχία των CSP στην προσέλκυση και τη στήριξη νέων αγροτών.

Αφιερώστε λίγο χρόνο κοιτάζοντας αυτό το νέο εργαλείο για να δείτε πώς μπορεί να είναι χρήσιμο για τα ενδιαφέροντά σας που σχετίζονται με την ΚΓΠ.