Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Φαιά σήψη καστάνου: ερευνητικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ασθένειας

Αναλυτικά τα ποσά που θα διατεθούν από φέτος μέχρι και το 2026.

Ο μύκητας που οδηγεί στην ασθένεια «φαιά σήψη καστάνου» έχε προκαλέσει σημαντικές ζημιές στην καλλιέργεια καστανιάς.

Η φαιά σήψη είναι ασθένεια που προσβάλλει τον καρπό του κάστανου, καθιστώντας τον μη εμπορεύσιμο.

Κατά τη συγκομιδή, οι καρποί φαίνονται υγιείς, εσωτερικά όμως δεν είναι. Πρωτοεμφανίστηκε το 2005 σε καστανοπεριοχές της Ιταλίας και τα επόμενα χρόνια εξαπλώθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως στη Γαλλία, την Ελβετία, την Ισπανία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στην Ελλάδα αναφέρθηκε πρώτη φορά το 2015.

Τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εγχώρια παραγωγή και πέραν των αιτημάτων για αποζημιώσεις και ενισχύσεις, το υπουργείο όφειλε να ασχοληθεί με το πως θα αντιμετωπιστεί η όλη κατάσταση.

Έτσι, σωστά αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: "Φαιά σήψη του κάστανου (Gnomoniopsis smithogilvyi): διερεύνηση της αιτιολογίας της βιοοικολογίας του παθογόνου και των μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας", για τα έτη 2023, 2024, 2025 & 2026, από  πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας – Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε την έγκριση ποσού 85.792,00 € για το έτος 2023, ποσού των 107.072,00 € για το έτος 2024, ποσού των 66.080,00 € για το έτος 2025 και ποσού 20.496,00 € για το έτος 2026.