Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Αναλυτικά τα ποσά.

Σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

 • Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 274.649 – 33.187.812 ευρώ
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 202.258 – 42.074.213 ευρώ
 • Αναπηρικά, δικαιούχοι 177.078 – 75.645.046 ευρώ
 • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι 713 – 211.534 ευρώ
 • Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι  5.852 – 206.435 ευρώ
 • Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 16.319 – 5.972.341 ευρώ
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 19.342 – 6.574.026 ευρώ
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας, δικαιούχοι 59 – 9.042 ευρώ
 • Έξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 123 – 92.208 ευρώ
 • Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 11.244 – 11.294.000 ευρώ
 • Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών, δικαιούχοι 5 – 2.400 ευρώ
 • Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι 2.204 – 181.179 ευρώ
 • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 5 – 5000 ευρώ
 • Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι 281 – 124.896 ευρώ
 • Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι 512 – 250.336ευρώ
 • Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες, δικαιούχοι 64 – 7.008 ευρώ
 • Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού ποσό  15.522 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων, 710.073

Σύνολο καταβολών, 175.571.090 ευρώ

Σημειώνεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.