Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμές 94,5 εκατ. ευρώ - Τι ακολουθεί

Από τις 12/04/2023 έως τις 26/04/2023 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 94.506.939,13€.

O συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 105.473 παραγωγοί. Οι πληρωμές αφορούν κυρίως σε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), κρατικές ενισχύσεις και συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για την καλλιέργεια καρπών με κέλυφος, των μήλων, της βιομηχανικής ντομάτας, των βρώσιμων οσπρίων, των σπαραγγιών, την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση και ροδάκινων προς χυμοποίηση, του ρυζιού καθώς και την πρόσθετη ενίσχυση για το σκληρό σιτάρι.

Επίσης, πληρωμές έγιναν για τους νέους αγρότες, την αναδιάρθρωση αμπελώνων,  τα επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, την προώθηση οίνων προς τρίτες χώρες, τη βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού, τα μεταφορικά νησιών Αιγαίου, την τεχνική βοήθεια, τις ομάδες τοπικής δράσης leader, τα επενδυτικά προγράμματα, τους γενετικούς πόρους κ.ά.

Σήμερα ολοκληρώνεται ο υπολογισμός των συνδεδεμένων ζωικής παραγωγής και αύριο, θα γίνει ο υπολογισμός της πληρωμής των συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων για τα όσπρια και τα ψυχανθή που ήταν στην τηλεπισκόπιση. Όσον αφορά τα αγροπεριβαλλοντικά είναι ικανοποιητική η ενσωμάτωση των ελέγχων και η πληρωμή της εξόφλησης, καθώς και των εκκρεμοτήτων για τις οποίες καταβάλλεται προσπάθεια να πληρωθούν νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία (30.6.2023).

Αναλυτικά το αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.