Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ομάδα Εργασίας για την προστασία των παραγωγικών ζώων

Με απόφαση του  υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την προστασία των παραγωγικών ζώων κατά τη μεταφορά, τη σφαγή, αλλά  και στις εκτροφές.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η συνδρομή στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για:

α) την οργάνωση και διενέργεια ελέγχων εποπτείας για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, τη σφαγή και τις εκτροφές,

β) την αξιολόγηση και την βελτίωση του συστήματος επισήμου ελέγχου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, τη σφαγή και τις εκτροφές,

γ) την επεξεργασία συγκεκριμένων τεχνικών θεμάτων, καθώς και τη σύνταξη σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών,

δ) την υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη σχεδίων νομοθετικών κειμένων σχετικών με την προστασία των παραγωγικών ζώων κατά τη μεταφορά, τη σφαγή και τις εκτροφές.

Η Ομάδα Εργασίας έχει διετή θητεία, είναι μη αμειβόμενη και αναφέρεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά.

Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από τους:

α) Κατερίνα Μαρίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονίστρια, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

β) Γεωργία Δαμιανάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Προστασίας Παραγωγικών Ζώων και Ζώων Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

γ) Αντώνιο Κατάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμακοεπαγρύπνησης και Ελέγχων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

δ) Γεωργία Τρικούπη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Γ’, του Τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ε) Αικατερίνη Πλευράκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, του Τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

στ) Σοφία Σταματοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ζ) Παναγιώτη Μανώλακα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

η) Θεοφίλη Γεροντίδου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

θ) Παναγιώτα Νεοφωτίστου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ι) Γεώργιο Μέμμο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊστάμενο κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού Παραγωγής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ια)Βασιλική Αγά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Υγείας Ζώων Κτηνιατρικής Αντίληψης και Φαρμάκων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

Ιβ) Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ιγ) Ιφιγένεια Αυδίκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης και Φαρμάκων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ιδ) Γεωργία Κοκκινάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ιε) Γεώργιο Βαμβακά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ιστ) Ειρήνη Κοκολάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης και Φαρμάκων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο Μανούσος Σαριδάκης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Γ’, της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς αναπληρωτή/τρια.