Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οι Συνδεδεμένες σε 6 προϊόντα - Άμεσα οι πληρωμές

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι τιμές σε έξι προϊόντα φυτικής παραγωγής.

Με διαδοχικές αποφάσεις καθορίστηκαν οι τιμές.

Πιο συγκεκριμένα:

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 181,26 ευρώ/εκτάριο.

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια καρπών με κέλυφος για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 88,86 ευρώ/εκτάριο.

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 75,60 ευρώ/εκτάριο.

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια μήλων, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 405,98 ευρώ/εκτάριο.

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 121,53 ευρώ/εκτάριο.

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 58,30 ευρώ/εκτάριο.

Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ εδώ.