Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέοι Αγρότες: η νέα κατανομή πόρων στις Περιφέρειες

Τροποποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με θέμα «3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Πρόκειται για την 6η τροποποίηση, με την οποία προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 527.095.000 για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα κατανεμηθεί για νομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της για το υπομέτρο 6.1 σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 3764/24-9-2021 υπουργικής απόφασης.

Για την εφαρμογή της, κατανέμονται σε βάρος του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014–2020 τα εξής ποσά ανά Περιφέρεια:

Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
1 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 45.535.000
2 Κεντρικής Μακεδονίας 86.349.000
3 Δυτικής Μακεδονίας 39.948.000
4 Θεσσαλίας 58.190.000
5 Στερεάς Ελλάδος 38.862.000
6 Ηπείρου 27.198.000
7 Ιονίων Νήσων 6.757.000
8 Δυτικής Ελλάδος 63.180.000
9 Πελοποννήσου 53.953.000
10 Αττικής 5.568.000
11 Νοτίου Αιγαίου 9.050.000
12 Βορείου Αιγαίου 25.395.000
13 Κρήτης 67.110.000
ΣΥΝΟΛΟ 527.095.000

Κατά την κατανομή των πόρων λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, η υποεκτίμηση της ενδοπεριφερειακής σημασίας του πρωτογενούς τομέα λόγω της παρουσίας, στην ίδια Περιφέρεια, ενός ισχυρού δευτερογενούς τομέα, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των πυρόπληκτων περιφερειών, που προέκυψε από τις εκτεταμένες πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις το καλοκαίρι του 2021.