Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα αύξηση για τις εξαγωγές τον Φεβρουάριο

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 6.662,1 εκατ. ευρώ (7.116,8 εκατ. δολάρια) έναντι 7.008,4 εκατ. ευρώ (7.925,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022  παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,9%.

⇒ Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 71,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Φεβρουάριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 100,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.404,2 εκατ. ευρώ (4.733,2 εκατ. δολάρια) έναντι 3.672,8 εκατ. ευρώ (4.178,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 19,9%.

⇒ Η αντίστοιχη αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  κατά τον  μήνα  Φεβρουάριο  2023 παρουσίασε  αύξηση κατά  170,3 εκατ. ευρώ  δηλαδή  6,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Φεβρουάριο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 128,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή  4,7%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 2.257,9 εκατ. ευρώ (2.383,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.335,6 εκατ. ευρώ (3.747,0 εκατ.  δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 32,3%.

⇒ Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023  παρουσίασε  μείωση  του  ελλείμματος  κατά  241,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Φεβρουάριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 228,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 13.509,8 εκατ. ευρώ (14.468,9 εκατ. δολάρια) έναντι 13.463,8 εκατ. ευρώ (15.207,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 0,3%.

⇒ Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά  99,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  86,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή  0,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 8.875,5 εκατ. ευρώ (9.562,9 εκατ. δολάρια) έναντι 7.099,7 εκατ. ευρώ (8.067,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 25,0%.

⇒ Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 614,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 566,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,0%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 ανήλθε σε 4.634,3 εκατ. ευρώ (4.906,0 εκατ. δολάρια) έναντι 6.364,1 εκατ. ευρώ (7.140,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 27,2%.

⇒ Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά  515,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή  12,7% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 480,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9%.