Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Μηλιά - Αχλαδιά: γεωργικές προειδοποιήσεις

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Bόλου.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Η περίοδος από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και την καρπόδεση είναι περίοδος μεγάλης ευαισθησίας, όσον αφορά τον κίνδυνο προσβολών κυρίως από μυκητολογικές, αλλά και βακτηριολογικές ασθένειες.

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών είναι ιδιαίτερα ασταθείς, καθώς ακόμη και μέσα στο ίδιο 24ωρο, σύντομες περίοδοι καλοκαιρίας συνοδεύονται από ισχυρές μπόρες και γενικά ψυχρό, βροχερό, υγρό, ανεμώδη και ομιχλώδη καιρό. Επίσης, ο κίνδυνος χαλαζόπτωσης κατά τόπους, είναι πολύ μεγάλος.

Τέτοιες καιρικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες ανάλογα με το παθογόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας και το ιστορικό της καλλιέργειας, μπορεί να πάρουν επιδημική μορφή και να προκαλέσουν σοβαρή καταστροφή στην παραγωγή.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο οι καλλιέργειες της αχλαδιάς και της μηλιάς βρίσκονται στα πλέον ευαίσθητα βλαστικά στάδια και συνεπώς διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο προσβολής από ασθένειες.

Για το λόγο αυτό συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών αχλαδιάς και μηλιάς από τις παρακάτω ασθένειες:

  • Φουζικλάδιο
  • Μονίλια
  • Σεπτορίωση (αχλαδιά)
  • Βακτηριακό κάψιμο

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ

Την εποχή αυτή συστήνεται στους καλλιεργητές να αναρτήσουν στους οπωρώνες αχλαδιάς φερομονικές παγίδες για τον έλεγχο της δραστηριότητας των ακμαίων της καρπόκαψας.

Οι αντίστοιχες φερομονικές παγίδες για την παρακολούθηση του εντόμου στους οπωρώνες μηλιάς μπορούν να αναρτηθούν αργότερα, μετά την πτώση των πετάλων και κατά την έναρξη της καρπόδεσης.

Με τον έλεγχο των φερομονικών παγίδων (δύο φορές την εβδομάδα), οι καλλιεργητές μπορούν να έχουν ακριβή γνώση της έναρξης, καθώς και της περιόδου δραστηριότητας των ακμαίων του εντόμου και να προβαίνουν σε ψεκασμούς αμέσως μόλις αυτό είναι αναγκαίο.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίε χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.