Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Με σημαντικά θέματα, συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας

Οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας θα συνεδριάσουν στο Λουξεμβούργο, την ερχόμενη Τρίτη 25 Απριλίου, για να συζητήσουν τις γεωργικές και δασοκομικές πτυχές του κανονισμού για τις απορροφήσεις άνθρακα, τις ευκαιρίες που παρέχει η βιοοικονομία και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν ενημέρωση από την Επιτροπή σχετικά με τους παράγοντες βιολογικού ελέγχου. Πιο αναλυτικά τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης:

Ανθρακοδεσμευτική γεωργία

Με βάση πληροφορίες της Επιτροπής, οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τις γεωργικές και δασοκομικές πτυχές του προτεινόμενου κανονισμού για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα.

Ευκαιρίες της βιοοικονομίας υπό το πρίσμα των σημερινών προκλήσεων

Το Συμβούλιο θα επιδιώξει να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχει η βιοοικονομία υπό το πρίσμα των σημερινών προκλήσεων, εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές.

Στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ

Με βάση πληροφορίες της Επιτροπής, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2023-2027.

Η κατάσταση της αγοράς, ιδίως μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Με βάση πληροφορίες της Επιτροπής και των κρατών μελών, το Συμβούλιο θα προβεί σε απολογισμό της κατάστασης της αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράγοντες βιολογικού ελέγχου

Η Επιτροπή θα προβεί σε ενημέρωση σχετικά με την πρόσφατη μελέτη της για τη χρήση και τις μελλοντικές δυνατότητες των παραγόντων βιολογικού ελέγχου ασπόνδυλων στην ΕΕ.