Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ζητείται σχέδιο για την αυτάρκεια τροφίμων

Επιτροπή Γεωργίας: Η ΕΕ χρειάζεται ένα σχέδιο για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Στο σχέδιο ψηφίσματος για τη «Διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας της γεωργίας της ΕΕ», που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου την Τρίτη με 39 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 0 αποχές, οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι η πανδημία COVID-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησαν διαρθρωτικά προβλήματα στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και ζητά την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Ολιστική προσέγγιση και άμεση χρηματοδότηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας για την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατηγικών αποθεμάτων τροφίμων.

Μια στρατηγική της ΕΕ για τις πρωτεΐνες και τις ζωοτροφές θα πρέπει να αποτελεί μέρος αυτού του σχεδίου, ώστε οι αγρότες να εξαρτώνται λιγότερο από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές. Εν τω μεταξύ, τα προσωρινά μέτρα της ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών που εγκρίθηκαν υπό το πρίσμα του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να διατηρηθούν εάν συνεχιστεί η ρωσική εισβολή.

Νέες τεχνολογίες στη γεωργία

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τη χρήση νέων τεχνικών αναπαραγωγής που καθιστούν τις καλλιέργειες πιο ανθεκτικές, μειώνοντας έτσι τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Η πρόσβαση των γεωργών μικρής κλίμακας στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση των καλλιεργειών ακριβείας θα πρέπει να υποστηριχθεί οικονομικά. Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων άρδευσης και η προώθηση νέων υποδομών διαχείρισης των υδάτων θα πρέπει να υποστηριχθεί από ένα ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ, αναφέρει η έκθεση.

Σπατάλη τροφίμων και αμοιβαιότητα στο εμπόριο

«Περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων παγκοσμίως σπαταλάται», προειδοποιούν οι ευρωβουλευτές και ζητούν εκστρατείες κατά της σπατάλης τροφίμων, εθνικά προγράμματα πρόληψης τροφίμων και τη συνεργασία των σουπερμάρκετ με τις τράπεζες τροφίμων.

«Η σπατάλη τροφίμων θα μπορούσε επίσης να μειωθεί με επενδύσεις σε υποδομές για πιο βιώσιμες εγκαταστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων», προτείνει η Επιτροπή Γεωργίας.

Η έκθεση ζητά να δοθεί ένα ειδικό κεφάλαιο στις εμπορικές συμφωνίες για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται η αμοιβαιότητα μεταξύ ευρωπαίων παραγωγών και παραγωγών τρίτων χωρών.