Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξαγωγές: +25,0% - Εμπορικό Έλλειμμα: -27,2%

Με σημαντική βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος ξεκίνησε το 2023 σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών για τους δύο πρώτους μήνες.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €1,8 δισ., δηλαδή 25,0%, ενώ οι εισαγωγές παρέμειναν στάσιμες, το οποίο οδήγησε στη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά €1,7 δισ., δηλαδή 27,2%.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.404,2 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2023 έναντι €3.672,8 εκατ. τον περασμένο Φεβρουάριο, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 19,9%, δηλαδή €731,4 εκατ.

Αντίθετα, οι εισαγωγές για το μήνα Φεβρουάριο κινήθηκαν καθοδικά και από €7.008,4 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €6.662,1 εκατ. φέτος, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €346,3 εκατ., δηλαδή 4,9%.

Με βάση τα ανωτέρω, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών ήταν ελλειμματικό κατά €2.257,9 εκατ., σημαντικά βελτιωμένο ωστόσο κατά €1.077,7 εκατ., δηλαδή 32,3% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Φεβρουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 23* Φεβ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 4.404,2 3.672,8 731,4 19,9%
Εισαγωγές 6.662,1 7.008,4 -346,3 -4,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.257,9 -3.335,6 1.077,7 -32,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αφαιρώντας τα πετρελαιοειδή από την ανάλυση, οι μεταβολές παραμένουν ως έχουν για τον Φεβρουάριο του 2023. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €170,3 εκατ., δηλαδή 6,2% και ανήλθαν σε €2.895,8 εκατ., ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €71,3 εκατ., δηλαδή 1,5% και ανήλθαν σε €4.682,8 εκατ. Η αξία του εμπορικού ελλείμματος διαμορφώθηκε σε €1.787,0 εκατ., κατά €241,6 εκατ., δηλαδή 11,9% βελτιωμένη.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΦεβρουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 23* Φεβ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 2.895,8 2.725,5 170,3 6,2%
Εισαγωγές 4.682,8 4.754,1 -71,3 -1,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.787,0 -2.028,6 241,6 -11,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε ό,τι αφορά στο α’ δίμηνο του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές ξεπέρασαν ήδη τα €8,5 δισ. και διαμορφώθηκαν σε €8.875,5 εκατ., αυξημένες κατά €1.775,8 εκατ. (δηλαδή 25,0%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Οι εισαγωγές κινήθηκαν σε ίδια επίπεδα με πέρυσι και συγκεκριμένα σε €13.509,8 εκατ., με την αύξησή τους να ανέρχεται σε μόλις €46,0 εκατ. (δηλαδή 0,3%), ενώ το εμπορικό έλλειμμα από €6.364,1 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκε σε €4.634,3 εκατ. φέτος. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €5.792,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 11,9%, δηλαδή €614,1 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €9.348,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1%, δηλαδή €99,0 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Φεβ 23* Ιαν-Φεβ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 8.875,5 7.099,7 1.775,8 25,0%
Εισαγωγές 13.509,8 13.463,8 46,0 0,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο -4.634,3 -6.364,1 1.729,8 -27,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολό τους διαμορφώθηκε από την ιδιαίτερα θετική πορεία σχεδόν όλων των επιμέρους κλάδων συγκριτικά με το 2022. Αναλυτικά, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών (€20,2 εκατ., δηλαδή 1,7%), τροφίμων (€98,7 εκατ., δηλαδή 9,6%), χημικών (€164,1 εκατ., δηλαδή 17,7%), μηχανημάτων και οχημάτων (€51,8 εκατ., δηλαδή 7,2%), διάφορων βιομηχανικών (€78,9 εκατ., δηλαδή 16,0%), λιπών και ελαίων (€273,7 εκατ., δηλαδή 205,0%) και ποτών και καπνών (€40,4 εκατ., δηλαδή 28,4%). Αντίθετα, μείωση σημείωσαν οι εξαγωγές πρώτων υλών (€39,9 εκατ., δηλαδή 11,2%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€22,3 εκατ., δηλαδή 19,7%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Φεβ 23* Ιαν-Φεβ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 3.109,4 1.970,5 1.138,9 57,8%
Βιομηχανικά 1.201,9 1.181,7 20,2 1,7%
Τρόφιμα 1.130,0 1.031,3 98,7 9,6%
Χημικά 1.088,9 924,8 164,1 17,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 776,2 724,4 51,8 7,2%
Διάφ. Βιομηχανικά 572,1 493,2 78,9 16,0%
Λίπη-Έλαια 407,2 133,5 273,7 205,0%
Πρώτες Ύλες 316,1 356,0 -39,9 -11,2%
Ποτά-Καπνά 182,6 142,2 40,4 28,4%
Μη ταξινομημένα 91,1 113,4 -22,3 -19,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 5.766,1 5.100,7 665,4 13,0%
Σύνολο** 8.875,5 7.071,2 1.804,3 25,5%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Φεβρουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 23* Φεβ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 1.519,9 963,5 556,4 57,7%
Βιομηχανικά 611,0 637,7 -26,7 -4,2%
Τρόφιμα 569,0 530,4 38,6 7,3%
Χημικά 531,4 474,9 56,5 11,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 404,1 381,4 22,7 6,0%
Διαφ. Βιομηχανικά 291,3 269,9 21,4 7,9%
Λίπη-Έλαια 189,3 70,7 118,6 167,8%
Πρώτες Ύλες 159,3 178,0 -18,7 -10,5%
Ποτά-Καπνά 87,6 73,3 14,3 19,5%
Μη ταξινομημένα 41,5 65,7 -24,2 -36,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.884,5 2.682,3 202,2 7,5%
Σύνολο** 4.404,4 3.645,8 758,6 20,8%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς όπου απεστάλησαν τα ελληνικά αγαθά, τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 57,7%, ενώ οι Τρίτες Χώρες απορρόφησαν το 42,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 67,2% για την ΕΕ (27) και σε 32,8% για τις Τρίτες Χώρες.