Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 25 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ενημέρωση για την έγκαιρη επιλογή τρόπου καταβολής των εισφορών

Όσα πρέπει να γνωρίζουν Αγρότες, Μη Μισθωτοί, Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη επιλογή του τρόπου καταβολής  των ασφαλιστικών τους εισφορών, οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να διασφαλίσουν την διατήρηση δικαιωμάτων - παροχών, όπως ασφαλιστική ενημερότητα, ικανότητα, συνταξιοδότηση κτλ, οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:

α) Οι μηνιαίες μηχανογραφικές διαδικασίες επεξεργασίας των ασφαλιστικών στοιχείων και των πληρωμών των επαγγελματιών για την έκδοση και ανάρτηση του ειδοποιητηρίου τρεχουσών εισφορών διενεργούνται το 2ο δεκαήμερο εκάστου μήνα (για τις εισφορές του προηγούμενου ή και τυχόν αναδρομικών).

Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων εισφορών διενεργείται στις αρχές του 3ου δεκαημέρου εκάστου μηνός.

β) Η προβλεπόμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των ανωτέρω τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Συνεπώς, τα ειδοποιητήρια εισφορών που θα αναρτώνται στον λογαριασμό των μη μισθωτών στις αρχές του 3ου δεκαημέρου εκάστου μηνός εξοφλούνται εμπρόθεσμα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

γ) Εφόσον κατά τη μηνιαία επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων και των πληρωμών των επαγγελματιών, για την έκδοση των ειδοποιητηρίων, εντοπιστούν οφειλόμενες εισφορές του προηγούμενου ειδοποιητηρίου, αυτές αποτυπώνονται στο τρέχον ειδοποιητήριο ως "Ληξιπρόθεσμες Οφειλές" και ενημερώνονται με μήνυμα επί του ειδοποιητηρίου ότι η μη εξόφλησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη βεβαίωσή τους στο ΚΕΑΟ.

δ) Για την πλήρη εξόφληση των εισφορών, πρέπει να καταβληθεί το σύνολο των εμφανιζόμενων ποσών, "ληξιπρόθεσμες οφειλές" και "Πληρωτέο"" που εμφανίζονται στο ειδοποιητήριο.

Οι "Ληξιπρόθεσμες οφειλές" εξοφλούνται κατά προτεραιότητα και εφόσον δεν εξοφληθούν έως την έναρξη της μηνιαίας διαδικασίας έκδοσης ειδοποιητηρίων, βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ στις αρχές του 3ου δεκαημέρου με παράλληλη ανάρτηση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.

ε) Για τις βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ εισφορές σας ενημερώνονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, μετά από πιστοποίησή τους και μπορούν να τις εξοφλήσουν ή να τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ενημερώνονται και την "Ταυτότητα Οφειλέτη" με την οποία μπορούν εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους

στ) Εάν παράλληλα απασχολείται κάποιος ως μισθωτός ή εμπίπτει στις διατάξεις του αρθ. 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 (για τα "μπλοκάκια”) όπως ισχύει, μπορείτε να αξιοποιήσει την ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία "Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης" (Ηλ. Υπηρεσίες -> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Αίτηση - Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης) προκειμένου να δηλώνει κανείς την έναρξη και την λήξη της παράλληλης μισθωτής απασχόλησης, ώστε να αναζητηθούν τα απαιτούμενα στοιχεία εισφορών από μισθωτή απασχόληση κατά την εκκαθαριστική διαδικασία.

Για δηλώσεις που αφορούν το έτος 2022 πρέπει να απευθυνθεί κανείς στην Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκει.

ζ) Περαιτέρω ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης εισφορών Μη Μισθωτών (εκκαθάρισης, βεβαίωσης, ρύθμισης, επιστροφής κλπ.), ο e-ΕΦΚΑ παρέχει με μαζική αυτοματοποιημένη αποστολή e-mail στην δηλωθείσα από τους ασφαλισμένους διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Για τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα, μπορεί κανείς να επισκεφτεί τις Ηλ. Υπηρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία.

η) Μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας "Μάθε που ανήκεις" η οποία δημιουργήθηκε και λειτουργεί  στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μπορεί κανείς να αναζητήσει στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail) της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται.

θ) Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/56/οικ.6551 (ΦΕΚ B' 2545/18.04.2023) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών "Καθορισμός τρόπου εξυπηρέτησης του κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)." η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος εξυπηρέτησης ή ο προγραμματισμός ραντεβού πραγματοποιείται από τον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr μέσω της υπηρεσίας "Αίτηση Εξυπηρέτησης – Προγραμματισμός Ραντεβού".

Κατ’ εξαίρεση παρέχεται εξυπηρέτηση χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού μόνο:

  • σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατά την κρίση του επικεφαλής της μονάδας
  • εφόσον αυτό είναι δυνατόν με βάση τα πραγματικά δεδομένα κατά την ώρα προσέλευσής του και εφόσον δεν υπάρχουν κλεισμένα ραντεβού εκείνη την ώρα.