Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Ασθένειες πυρηνοκάρπων

Οι καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων ανάλογα με το είδος, την ποικιλία και την περιοχή, βρίσκονται από το βλαστικό στάδιο της άνθησης, ως το στάδιο της καρπόδεσης και της πρώτης ανάπτυξης των καρπών.

Αυτά τα βλαστικά στάδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε προσβολές κυρίως από μυκητολογικές ασθένειες.

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών είναι ιδιαίτερα ασταθείς, καθώς ακόμη και μέσα στο ίδιο 24ωρο, σύντομες περίοδοι καλοκαιρίας συνοδεύονται από ισχυρές μπόρες και γενικά ψυχρό, βροχερό, υγρό, ανεμώδη και ομιχλώδη καιρό. Επίσης, ο κίνδυνος χαλαζόπτωσης κατά τόπους, είναι πολύ μεγάλος.

Σύμφωνα με το σχετικό τεχνικό δελτίο που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, αυτή η έντονη καιρική αστάθεια θεωρείται καταστροφική για την ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών και ιδιαίτερα για την ομαλή καρπόδεση και την ανάπτυξη των νεαρών καρπών, ενώ ευνοεί ιδιαίτερα μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες ανάλογα με το παθογόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας και το ιστορικό της καλλιέργειας, μπορεί να πάρουν επιδημική μορφή και να προκαλέσουν σοβαρή καταστροφή στην παραγωγή.

Για τους λόγους αυτούς συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών από τις παρακάτω ασθένειες:

  • ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ (ΜΟΝΙΛΙΑ)

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─ΚΕΡΑΣΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

  • ΚΟΡΙΝΕΟ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─ΚΕΡΑΣΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

  • ΕΞΩΑΣΚΟΙ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

  • ΣΚΩΡΙΑΣΗ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

  • ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

(ΚΕΡΑΣΙΑ─ΒΥΣΣΙΝΙΑ)