Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ασθένειες και εχθροί αχλαδιάς - μηλιάς

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Γενικές πληροφορίες:

 • Η ευαισθησία στον  μύκητα  ξεκινά  με  το  άνοιγμα  των  οφθαλμών.
 • Oι πρώτες μολύνσεις απαιτούν βροχές και συνεχόμενη διύγρανση της βλάστησης με διάρκεια ανάλογη με τις θερμοκρασίες που επικρατούν (το ελάχιστο 14 - 15 ώρες την εποχή αυτή, μόλις 9 ώρες στους 16 - 25οC).
 • Στις αχλαδιές οι πρώτες μολύνσεις μπορούν να γίνονται όχι μόνο με βροχές αλλά και με συμπυκνώσεις μικρότερης κλίμακας όπως ομίχλη ή έντονες νυχτερινές δροσιές, εφόσον συμπληρώνονται οι συνεχόμενες ώρες διύγρανσης της βλάστησης.

Οδηγίες:

 • Η φυτοπροστασία στοχεύει στον περιορισμό των πρωτογενών μολύνσεων που θα γίνουν με τις ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις.
 • Παρακολουθείτε τα δελτία της ΕΜΥ.
  • Συνιστάται εφαρμογή πριν από τη βροχή. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή πριν τη βροχή να γίνεται το συντομότερο δυνατό (εντός 2- 3 ημερών μετά από τη βροχή).

Ο κίνδυνος για νέες μολύνσεις υφίσταται κάθε φορά που σημειώνονται βροχές με επαρκή διύγρανση της βλάστησης.

ΩΙΔΙΟ

Γενικές πληροφορίες:

 • Στις ευαίσθητες ποικιλίες μηλιάς η περίοδος κινδύνου ξεκινά στα στάδια πράσινης – ρόδινης κορυφής. Ήπιες θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία ευνοούν το ωίδιο.
 • Στις μηλιές μόνο οι τρυφεροί ιστοί είναι ευαίσθητοι : τα νεαρά φύλλα και οι νεαροί καρποί.

Οδηγίες:

 • Στις ευαίσθητες ποικιλίες μηλιάς συνιστάται έναρξη προστασίας από την πράσινη – ρόδινη κορυφή, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ιστορικό με προσβολές την προηγούμενη χρονιά.

Μπορεί να γίνεται συνδυασμένη προστασία με το φουζικλάδιο.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ   ΚΑΨΙΜΟ

Γενικές πληροφορίες:

 • Το βακτήριο προκαλεί ζημιές κυρίως στις αχλαδιές.
 • Ευνοείται με ζεστό και υγρό καιρό κατά την άνθηση και μεταφέρεται κυρίως με βροχή, άνεμο, έντομα και εργαλεία.
 • Η ποικιλία κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ποικιλία κοντούλα είναι πολύ ευαίσθητη.

Οδηγίες:

 • Στη διάρκεια της ανθοφορίας και μέχρι την πτώση των πετάλων: προληπτικοί ψεκασμοί στις αχλαδιές εφόσον επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μετάδοση του βακτηρίου.

Μπορεί να γίνεται συνδυασμένη προστασία με το φουζικλάδιο.

ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ και ΑΦΙΔΕΣ

Σε μηλιές καταγράφηκαν διάσπαρτες προσβολές την περασμένη χρονιά. Στους οπωρώνες όπου διαπιστώθηκαν συνιστάται προστασία μέχρι το στάδιο Ε2 της ρόδινης κορυφής.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Στις ορεινές περιοχές η δραστηριότητα του εντόμου δεν έχει ξεκινήσει.

Προσοχή! Δεν χρειάζεται ακόμα καμία αντιμετώπιση.

Διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης

Η χημική ζιζανιοκτονία και η κατεργασία του εδάφους να αποφεύγονται.

Αντίθετα, η παρουσία της αυτοφυούς βλάστησης (ξινίδα κ.ά.) στο περιβάλλον του οπωρώνα ΠΡΕΠΕΙ να επιδιώκεται όπως και η εγκατάσταση άλλης επιθυμητής βλάστησης (ψυχανθή ή μίγμα με αγρωστώδη) γιατί προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση (κυρίως τα επικλινή), συγκρατεί τα νερά της βροχής, ανταγωνίζεται άλλα επιζήμια ζιζάνια, ευνοεί την γονιμότητα και αειφορία των εδαφών και την βιοποικιλότητα.Όπου απαιτηθεί διαχείριση ζιζανίων να προτιμάται η χορτοκοπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ !!!

Από τα τέλη του περασμένου αιώνα παρατηρείται μια σταδιακή κατάρρευση του παγκόσμιου πληθυσμού των μελισσών (ήμερων και άγριων). Σήμερα σε πολλές χώρες το ποσοστό μείωσης έχει ξεπεράσει το 35%.

Επισημαίνεται ότι:

 • Περίπου το 90% των φανερόγαμων φυτών (φυτά με άνθη)
 • Το 70% των καλλιεργειών
 • Το 35% της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής,

εξαρτώνται άμεσα από την επικονίαση που εξασφαλίζουν οι μέλισσες και άλλα έντομα.

Η προστασία τους είναι επιβεβλημένη και νομικά κατοχυρωμένη.

Συστάσεις:

 • Μην κάνετε ψεκασμούς με εντομοκτόνα ή άλλα μελισσοτοξικά σκευάσματα σε καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης.
 • Διατηρείται την αυτοφυή βλάστηση (ξινίδα κ.ά.) και αποφεύγετε τη χρήση ζιζανιοκτόνων κατά τη διάρκεια της άνθησης.
 • Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης των φυτοφαρμάκων ιδιαίτερα ότι αφορά την τοξικότητα των μελισσών και άλλων ωφελίμων εντόμων.
 • Η ενημέρωση των μελισσοκόμων και το κλείσιμο των κυψελών πριν τους ψεκασμούς, είναι μέτρα μειωμένης προστασίας και δεν προφυλάσσουν την άγρια εντομοπανίδα των επικονιαστών.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η επικονίαση είναι κορυφαία φυσική λειτουργία, αναντικατάστατη και άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιβίωση του ανθρώπου.