Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αποστολή της ΕΕ: συμφωνία για το έδαφος

Η αποστολή της ΕΕ «A Soil Deal for Europe» προσφέρει 126 εκατ. € χρηματοδότησης για το 2023.

Ο κύριος στόχος της αποστολής «A Soil Deal for Europe» είναι να δημιουργήσει 100 ζωντανά εργαστήρια και “φάρους”, που θα οδηγήσουν τη μετάβαση προς υγιή εδάφη μέχρι το 2030.

Η ζωή στη Γη εξαρτάται από υγιή εδάφη. Το έδαφος είναι το θεμέλιο των συστημάτων διατροφής μας. Παρέχει καθαρό νερό και ενδιαιτήματα για τη βιοποικιλότητα, ενώ συμβάλλει στην ανθεκτικότητα του κλίματος. Υποστηρίζει την πολιτιστική μας κληρονομιά και τα τοπία μας και αποτελεί τη βάση της οικονομίας και της ευημερίας μας.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι μεταξύ 60 και 70% των εδαφών της ΕΕ είναι ανθυγιεινά. Το έδαφος είναι ένας εύθραυστος πόρος που χρειάζεται προσεκτική διαχείριση και προστασία για τις μελλοντικές γενιές. Ένα εκατοστό εδάφους μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια για να σχηματιστεί, αλλά μπορεί να χαθεί σε μία μόνο καταιγίδα ή βιομηχανικό περιστατικό.

Η αποστολή οδηγεί τη μετάβαση προς υγιή εδάφη από:  

 • τη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας με ισχυρή συνιστώσα των κοινωνικών επιστημών
 • τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου 100 ζωντανών εργαστηρίων και φάρων για τη συνδημιουργία γνώσης, τη δοκιμή λύσεων και την επίδειξη της αξίας τους σε πραγματικές συνθήκες
 • την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου πλαισίου για την παρακολούθηση του εδάφους στην Ευρώπη
 • την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη ζωτική σημασία των εδαφών

Οι 8 στόχοι της αποστολής

 1. μείωση της ερημοποίησης
 2. διατήρηση των αποθεμάτων οργανικού άνθρακα του εδάφους
 3. να σταματήσει η «σφράγιση» του εδάφους και να αυξηθεί η επαναχρησιμοποίηση των αστικών εδαφών
 4. μείωση της ρύπανσης του εδάφους και ενίσχυση της αποκατάστασης
 5. να αποτρέψει τη διάβρωση
 6. βελτίωση της δομής του εδάφους για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας του εδάφους
 7. μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος της ΕΕ στο έδαφος
 8. βελτίωση του γραμματισμού του εδάφους στην κοινωνία

Ζωντανά εργαστήρια και φάροι

Τα ζωντανά εργαστήρια είναι μέρη όπου μπορείτε να πειραματιστείτε στο έδαφος. Τα εργαστήρια διαβίωσης της υγείας του εδάφους θα είναι συνεργασίες μεταξύ πολλών εταίρων και διαφορετικών παραγόντων, όπως ερευνητές, αγρότες, δασολόγοι, χωροταξικοί, διαχειριστές γης και πολίτες που συγκεντρώνονται για να συνδημιουργήσουν καινοτομίες για έναν από κοινού συμφωνημένο στόχο.

Αυτός είναι ένας καινοτόμος τρόπος έρευνας και καινοτομίας: σε ένα Living Lab, οι πειραματισμοί γίνονται σε πραγματικές συνθήκες, λειτουργώντας με τελικούς χρήστες, π.χ. εμπορικές εκμεταλλεύσεις ή δασικές εκμεταλλεύσεις, πραγματικά αστικά πράσινα πάρκα ή βιομηχανικές τοποθεσίες και άλλους παράγοντες όπως ΜΚΟ ή τοπικές αρχές. Αυτό είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η καινοτομία βρίσκουν λύσεις στις κοινωνικές προκλήσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές γης επί τόπου.

Οι φάροι είναι μεμονωμένες τοποθεσίες, όπως ένα αγρόκτημα ή ένα πάρκο, όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι καλές πρακτικές και να εμπνεύσουν άλλους επαγγελματίες να προχωρήσουν προς τη βιώσιμη διαχείριση της γης. Επιπλέον, σε τοποθεσίες φάρων, οι ερευνητές συνεργάζονται με διαχειριστές γης για να διασφαλίσουν ότι η έρευνα ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες που συναντώνται στο πεδίο.

Τα θέματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία 3 Living Labs για την υγεία του εδάφους ( HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08 ) και 1 Living Lab για την καλλιέργεια άνθρακα ( HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-09 ). Περισσότερα θέματα εδώ: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01Η προθεσμία είναι 20 Σεπτεμβρίου 2023.