Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αναλυτικά ο πληθυσμός στις πόλεις και στα χωριά μας

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ απ' την Απογραφή.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), όπως κάθε δέκα χρόνια, διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς και για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους.

Η απογραφή αποτελεί διαχρονικά την πλέον σύνθετη και ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία, καθώς καλύπτει όλη την επικράτεια της χώρας (ηπειρωτική, νησιωτική, παραμεθόριες περιοχές) όπου υπάρχουν κάτοικοι. Τα αποτελέσματα της απογραφής αποτελούν οδηγό για την άσκηση κατάλληλων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και καλύπτουν μια σειρά από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων δεν εξέπληξε, καθώς αυτά ήταν ήδη γνωστά. Αυτό που ενδεχομένως εκπλήσσει είναι το ότι τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και σε ότι αφορά την Αιτωλοακαρνανία, απουσιάζουν οι ουσιαστικές εκείνες πολιτικές που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν τη συρρίκνωση του πληθυσμού και ει δυνατόν να αντιστρέψουν την όλη, απολύτως αποκαρδιωτική εικόνα.

Ακολουθούν οι πίνακες με τον μόνιμο πληθυσμό, ανά Δήμο και Κοινότητα: