Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Έλεγχοι για διοξίνες και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε ζωοτροφές

Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τα επόμενα χρόνια.

Με απόφασή του το υπουργείο προχώρησε στην έγκριση για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης του ποσού των 85.000,00 € για το έτος 2024, ποσού των 85.000,00 € για το έτος 2025, και ποσού 35.000,00 € για το έτος 2026, για την κάλυψη δαπάνης για  την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών

α) αναλύσεων για ανεπιθύμητες ουσίες, πρόσθετες ύλες και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε ζωοτροφές και

β) για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αναλύσεων για διοξίνες σε ζωοτροφές,

από  πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας - Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών.