Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ύποπτο για νοθεία το σημαντικό μέρος απ' το εισαγόμενο μέλι στην ΕΕ

Το ποσοστό των ύποπτων δειγμάτων ανέρχεται στο 46%, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με εκείνο της περιόδου 2015-17.

Στο συμπέρασμα πως σημαντικό μέρος του μελιού που εισάγεται στην ΕΕ είναι ύποπτο και δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας για το μέλι κατέληξε συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Από τις κυψέλες» για την αξιολόγηση  της συχνότητας στην αγορά μελιού νοθευμένου με σάκχαρα επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση. 

Ο μεγαλύτερος απόλυτος αριθμός ύποπτων φορτίων προερχόταν από την Κίνα (66 από τo 89), μολονότι το μέλι με προέλευση την Τουρκία (14 από τα 15) είχε το υψηλότερο σχετικό ποσοστό ύποπτων δειγμάτων. Από τα 320 δείγματα που ελήφθησαν, 147 (46 %) ήταν ύποπτα μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ για το μέλι, διότι εντοπίστηκε τουλάχιστον ένας δείκτης εξωγενών πηγών ζάχαρης. Η νόθευση του μελιού με σάκχαρα είναι επιζήμια για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ και αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις και για τη φήμη του μελιού.

Οι οργανώσεις παραγωγών, καθώς και οι ενώσεις προστασίας των καταναλωτών έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με πιθανή νόθευση του μελιού.

Η Επιτροπή θα συζητήσει την κατάλληλη συνέχεια αυτής της συντονισμένης δράσης με τους αρμόδιους ενδιαφερομένους και τις αρχές των κρατών μελών. 

Εξετάζεται η ακόλουθη πορεία δράσης:

1. Υπενθύμιση των υποχρεώσεων προς τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διορθωτικές ενέργειες:

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του μελιού σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής πρέπει:

(α) να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ και της εθνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους και διασφαλίζουν ότι το μέλι που εμπορεύονται πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ

(β) να επαληθεύσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές (πρωταρχική ευθύνη). και

(γ) να προσδιορίσουν σωστά τη φύση, τη σύνθεση, τον τόπο ή τη χώρα προέλευσης του μελιού που διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ ή εξάγουν εκτός της ΕΕ.

Τα αποτελέσματα της συντονισμένης δράσης καταδεικνύουν ότι ορισμένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων δεν συμμορφώνονται ή δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν με την πρωταρχική τους ευθύνη και, κατά συνέπεια, θέτουν σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, υπονομεύουν τις αλυσίδες αξίας των τροφίμων, δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τους παραγωγούς και τους φορείς της ΕΕ και θέτουν σε κίνδυνο τον έλεγχο των τροφίμων αξιοπιστία των συστημάτων.

2. Κάλεσμα των κρατών μελών να αυξήσουν τους ελέγχους στην αγορά και στα σύνορα της ΕΕ και να προσαρμόσουν τις τεχνικές ερευνών τους:

Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων είναι ευθύνη των κρατών μελών, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του επίσημου κανονισμού ελέγχου. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για την αντιμετώπιση της απάτης, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για συνεργασία σε περίπτωση διασυνοριακών παραβιάσεων και δίνει στην Επιτροπή ρόλο στο συντονισμό και την επιβολή της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των μέτρων σε επίπεδο ΕΕ.

Αναλυτικές μέθοδοι για την εξακρίβωση της γνησιότητας του μελιού υπάρχουν, αλλά υστερούν και δεν διαθέτουν επαρκή ευαισθησία για τον εντοπισμό χαμηλών και ενδιάμεσων επιπέδων νοθείας σακχάρων. Οι απατεώνες προσαρμόζουν το επίπεδο νοθείας με ξένα σάκχαρα στο μέλι. Οι ίδιοι αναλυτικοί περιορισμοί ισχύουν για τους συνοριακούς ελέγχους. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το ΚΚΕρ στο πλαίσιο της συντονισμένης δράσης της ΕΕ έχουν αποδειχθεί χρήσιμες για τον εντοπισμό υποψιών απάτης, αλλά δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί.

3. Ενίσχυση των απαιτήσεων εισαγωγής και αντιμετώπιση του ζητήματος στις χώρες εξαγωγής:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ενισχύσει τις απαιτήσεις εισαγωγής της ΕΕ, θέτοντας μια ευθύνη απαίτησης γνησιότητας για τις χώρες εξαγωγής στο πιστοποιητικό που συνοδεύει το εισαγόμενο μέλι ( Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/36 της Επιτροπής).

Η Επιτροπή συνεργάστηκε επίσης με τις αρμόδιες αρχές των χωρών εξαγωγής. Όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες έχουν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της συντονισμένης δράσης της ΕΕ και τους ζητήθηκε να διεξαγάγουν έρευνες και να επιβάλουν κατάλληλα κυρώσεις για επιβεβαιωμένες απάτες.

Περισσότερα στοιχεία θα βρείτε ΕΔΩ.