Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων: 121 έργα - 232.508.212,24 €

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των προσφυγών που υποβλήθηκαν, οριστικοποιήθηκε ο επικαιροποιημένος πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της με αριθμ. πρωτ. 5473/23-12-2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014 - 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα και αξιοποιώντας τις πιστώσεις της υπερδέσμευσης που εγκρίθηκε με το με αριθμ. Πρωτ. 651/22-02-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π. στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020, εντάσσονται στο Πρόγραμμα 121 προτάσεις στήριξης συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 232.508.212,24 €.

Θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των ανωτέρω αιτήσεων στήριξης, στις οποίες θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

  • Υπενθυμίζουμε ότι για την Αιτωλοακαρνανία Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις για τους ΤΟΕΒ Φυτειών, Ευηνοχωρίου και Γαλατά και συνεπώς οι αιτήσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση είναι οι εξής: ΤΟΕΒ Κατοχής με το ποσό των 2.199.760 ευρώ, ΤΟΕΒ Νεοχωρίου με το ποσό των 2.199.760 ευρώ, ΤΟΕΒ Λεσινίου με το ποσό των 2.198.495,2 ευρώ και ΓΟΕΒ Αχελώου με το ποσό των 2.195.792 ευρώ

Αναλυτικά ο επικαιροποιημένος πίνακας αποτελεσμάτων με τα 121 έργα που θα χρηματοδοτηθούν σε όλη τη χώρα, ΕΔΩ.