Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Υπερτριπλασιάστηκε ο πληθωρισμός στην Ευρώπη

Το 2022, ο ετήσιος πληθωρισμός της ΕΕ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο που μετρήθηκε ποτέ, στο 9,2%.

Σε σύγκριση με το 2021, όταν η ετήσια αξία ήταν 2,9%, υπερτριπλασιάστηκε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στην ΕΕ κατά την περίοδο 2013-2022 ήταν 2,1%. Σε σύγκριση με τις τιμές καταναλωτή σε πολλές από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία ήταν γενικά χαμηλότερος από ό,τι στην ΕΕ, ενώ ήταν γενικά υψηλότερος στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, εκτός από τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ 2013 και 2022, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά μέσο όρο ετησίως κατά 0,8% στην Ιαπωνία, 2,3% στις Ηνωμένες Πολιτείες και 1,9% στην Κίνα.

Σε σύγκριση με το 2021, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε επίσης σε αυτές τις τρεις οικονομίες: οι Ηνωμένες Πολιτείες έφθασαν στο 8,7% (ακριβώς κάτω από την ΕΕ), ο πληθωρισμός της Ιαπωνίας έφτασε στο 2,5%, ενώ η Κίνα ήταν η χαμηλότερη από τις τέσσερις με 2,0%.

Υψηλότερη αύξηση το 2022 στα έξοδα στέγασης και κατοικίας

Εξετάζοντας τις τελευταίες ετήσιες εξελίξεις στην ΕΕ, μεταξύ των 12 βασικών τομέων, οι τιμές καταναλωτή για στέγαση, νερό, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση το 2022, κατά μέσο όρο 18,0%.

Ακολούθησαν οι μεταφορές, με μέση άνοδο 12,1%, ενώ τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 11,9%. Οι άλλες κύριες κατηγορίες αυξήθηκαν το 2022, μεταξύ 2,0% και 8,1%, εκτός από την τιμή των επικοινωνιών, η οποία μειώθηκε οριακά κατά 0,1%.