Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Υπεγράφησαν αποφάσεις ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων Παρεμβάσεων του Πυλώνα ΙΙ του ΣΣ ΚΑΠ

Γ. Στύλιος: «κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για πιο αποτελεσματικό χρονοπρογραμματισμό των δράσεων του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».

O Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργος Στύλιος προχώρησε στον ορισμό των Ενδιάμεσων Φορέων Παρεμβάσεων του Πυλώνα ΙΙ του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).

Συγκεκριμένα με αποφάσεις που υπογράφει ο κ. Στύλιος:

  • η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, αναλαμβάνει την έκδοση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης της παρέμβασης με τίτλο: «ΠΕ-70.2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους»
  • η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναλαμβάνει αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις παρεμβάσεις: «ΠΕ-71: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» και «Π3-73-2.3: Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Με αφορμή τις παραπάνω αποφάσεις ο κ. Στύλιος δήλωσε πως: «ο ορισμός των διευθύνσεων που θα καταρτίσουν το πλαίσιο εφαρμογής του Πυλώνα ΙΙ, κάνει πράξη τη δέσμευσή μας για πιο αποτελεσματικό χρονοπρογραμματισμό των δράσεων στήριξης και επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Διασφαλίζουμε την ταχεία και έγκαιρη εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.  Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς».