Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Τρεις ψεκασμοί για τη φαιά σήψη στα πυρηνόκαρπα

Η Φαιά Σήψη (Μονίλια) είναι πολύ σημαντική ασθένεια, η οποία προσβάλλει όλα σχεδόν τα καλλιεργούμενα πυρηνόκαρπα. Η ασθένεια προκαλεί μείωση της παραγωγής, αλλά και μεγάλη εξασθένηση των δέντρων στη συνέχεια.

Σύμφωνα με το σχετικό τεχνικό δελτίο που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, το παθογόνο διαχειμάζει σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο καθώς και σε έλκη προσβεβλημένων κλάδων. Από εκεί μεταφέρεται και μολύνονται αρχικά τα άνθη, τα οποία ξηραίνονται και νεκρώνονται ενώ στη συνέχεια εξαπλώνεται σε φύλλα και κλαδίσκους προκαλώντας, επίσης, την ξήρανσή τους.

Η ασθένεια ευνοείται από υγρό και βροχερό καιρό και μπορεί να μεταδοθεί μέσω του ανέμου σε μεγάλες αποστάσεις. Η μόλυνση των καρπών, συνήθως, γίνεται από τις πληγές. Έτσι, αρχικά εμφανίζεται μια μικρή, κυκλική κηλίδα, που γρήγορα επεκτείνεται και καλύπτει μεγάλο μέρος του καρπού ή ακόμα και ολόκληρο τον καρπό. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας οι καρποί σαπίζουν και συνήθως πέφτουν στο έδαφος, ενώ σε  ξηροθερμικές συνθήκες οι καρποί συρρικνώνονται, μουμιοποιούνται και παραμένουν, συνήθως, πάνω στα δέντρα.

Τα βλαστικά στάδια που είναι ευαίσθητα στην προσβολή είναι αυτά της εμφάνισης ευαίσθητων οργάνων ανθοφορίας.

Για την αντιμετώπιση της μονίλιας συνιστώνται τρείς ψεκασμοί:

  • κατά τη «λευκή κορυφή»,
  • κατά την πλήρη άνθιση - και
  • κατά την πτώση των πετάλων.

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα εναλλαγής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από διαφορετικές χημικές ομάδες, ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του μύκητα. Για να είναι αποτελεσματικότερη η χημική καταπολέμηση της μονίλιας θα πρέπει οι ψεκασμοί να γίνονται από το σύνολο των παραγωγών γιατί τα σπόρια του μύκητα μπορεί να μεταδοθούν μέσω του ανέμου σε μεγάλες αποστάσεις.

Οι ψεκασμοί για τη μονίλια μπορεί συνδυαστικά να συμβάλλουν στην καταπολέμηση και άλλων ασθενειών όπως ο εξώασκος, το κορύνεο και η σκωρίαση. Οι ψεκασμοί κατά της μονίλιας δεν επηρεάζονται από τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που θα επικρατήσουν σε κάθε οπωρώνα παρά μόνο από την τυχόν βροχόπτωση.

Επιπλέον συνιστάται, σε προγενέστερο στάδιο, το κάψιμο μετά το κλάδεμα των προσβεβλημένων κλαδίσκων και κλάδων για να περιορίσουμε τα υφιστάμενα μολύσματα.

  • Τονίζουμε ότι η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, τη συνδυαστικότητα, όπως περιλαμβάνονται στην συνταγογράφηση και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή.