Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τι θα συζητήσουν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.

Συνεδριάζει στις 20 Μαρτίου το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας - Τα κυριότερα σημεία της ατζέντας.

Με βάση πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, ιδίως υπό το φως της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επίσης, το Συμβούλιο θα συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση των διεθνών γεωργικών αγορών. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις σχέσεις με βασικούς εμπορικούς εταίρους, τις τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις και τις προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Παράλληλα οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη νέα δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την αύξηση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, ενώ σε σχέση με το νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, θα συζητήσουν τις πτυχές που αφορούν στη γεωργία και στη δασοκομία, αφού πρώτα η Προεδρία παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του προτεινόμενου νόμου για την αποκατάσταση της φύσης στη γεωργία και τη δασοκομία.

Ομοίως, η Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες στους υπουργούς σχετικά με την πρόσφατα δημοσιευμένη ανακοίνωσή της σχετικά με την προστασία των ειδών επικονιαστών και ταυτόχρονα θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αντανάκλασης του Χοιρινού Κρέατος.

Τέλος, οι αντιπροσωπείες της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας θα παρουσιάσουν πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου.