Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Συνεχίζεται η αύξηση στο κόστος παραγωγής

Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία: Ιανουάριος 2023.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Ιανουάριο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 20,3%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιανουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 16,6%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 20,3%, τον μήνα Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 11,0% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και β) στην αύξηση κατά 31,1% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 2,1%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2022 - Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 15,0%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 12,2% έναντι αύξησης 18,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιανουαρίου 2022 με τον Ιανουάριο 2021.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 12,2%, τον μήνα Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, οφείλεται στην αύξηση κατά 12,0% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ζωοτροφές και λιπάσματα.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,4%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2022 - Ιανουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 23,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022.