Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Συμβουλές απ' την EFSA για τη βελτίωση της ευημερίας των μοσχαριών

Τα μοσχάρια θα πρέπει να στεγάζονται σε μικρές ομάδες κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους και η απομόνωση των μοσχαριών θα πρέπει να αποφεύγεται για τη βελτίωση της καλής διαβίωσής τους.

Τα μοσχάρια χρειάζονται επίσης αρκετό χώρο για ξεκούραση και παιχνίδι, καθώς και πρόσβαση σε άνετο χώρο ανάπαυσης. 

  • Αυτές είναι μερικές από τις συστάσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα σε επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), για την υποστήριξη της αναθεώρησης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων.

Οι επιστήμονες της EFSA δήλωσαν ότι η μακροκομμένη ινώδης τροφή, όπως ο σανός, θα πρέπει να παρέχεται σε μόσχους από την ηλικία των δύο εβδομάδων και μετά και να αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Απαιτούνται υψηλές προσλήψεις φυτικών ινών για την κάλυψη των αναγκών σε μηρυκασμό και σίδηρο.

Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι τα μοσχάρια με περιορισμένη επαφή με τη μητέρα τους συχνά υποφέρουν από στρες απομόνωσης και αδυναμία θηλασμού. Οι επιστήμονες της EFSA συνιστούν επίσης να αποφεύγονται τα ατομικά χωρίσματα.

Επιστημονικές συμβουλές για την υποστήριξη των νομοθετών

Οι επιστήμονές αξιολόγησαν τα συστήματα εκτροφής που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μόσχους και προσδιόρισαν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα ζώα και τις σχετικές συνέπειες για την καλή διαβίωση τους.

Η αξιολόγηση παρέχει επιστημονικές συμβουλές για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από τους νομοθέτες ως μέρος της συνεχιζόμενης αναθεώρησης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων. Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε αρκετές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από την EFSA σχετικά με την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων στο πλαίσιο της στρατηγικής της από το Farm to Fork (F2F). Η EFSA έχει ήδη δημοσιεύσει αξιολογήσεις σχετικά με την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων χοίρων, των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και των ωοπαραγωγών ορνίθων και των ζώων κατά τη μεταφορά. Οι επιστήμονές της EFSA ολοκληρώνουν επίσης τις εργασίες για αξιολογήσεις που καλύπτουν την ευημερία των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών, των πάπιων, των χήνων και των ορτυκιών.