Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόσληψη κτηνιάτρου στη ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας

Εγκρίθηκε απ’ το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, κατόπιν εισήγησης της αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε. κας Μαρίας Σαλμά.

Ο κτηνίατρος θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύουν, και τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θα ορισθούν με την Ανακοίνωση πρόσληψης, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος και κατόπιν έγκρισής της από το ΑΣΕΠ.