Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προκήρυξη 4 θέσεων εργασίας στην Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 42225/678/07-02-2023 (ΑΔΑ: 685Γ7Λ6-Β1Β) ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων  με  Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της  Π.Ε. Αιτωλ/νιας /Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας,

Κύπρου 30, Τ.Κ. 30200, Ι.Π. Μεσολογγίου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 22 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή.

Αναλυτικά η Προκήρυξη ΕΔΩ.

Δείτε και κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα Ανακοινώσεων