Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέοι Αγρότες - Νέα κατανομή κονδυλίων

Πως κατανέμονται 527.089.500 ευρώ στις Περιφέρειες - 63.177.000 για τη Δυτική Ελλάδα. 

Υπεγράφη και δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών «3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

Σύμφωνα με την τροποποίηση, προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 527.089.500 € για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα κατανεμηθεί για νομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της παρούσας για το υπομέτρο 6.1 σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 3764/24-9-2021 υπουργικής απόφασης.

Για την εφαρμογή της παρούσας, κατανέμονται σε βάρος του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014–2020 τα εξής ποσά ανά Περιφέρεια:

Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
1 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 45.535.000
2 Κεντρικής Μακεδονίας 86.349.000
3 Δυτικής Μακεδονίας 39.948.000
4 Θεσσαλίας 58.190.000
5 Στερεάς Ελλάδος 38.862.000
6 Ηπείρου 27.198.000
7 Ιονίων Νήσων 6.757.000
8 Δυτικής Ελλάδος 63.177.000
9 Πελοποννήσου 53.953.000
10 Αττικής 5.568.000
11 Νοτίου Αιγαίου 9.050.000
12 Βορείου Αιγαίου 25.392.500
13 Κρήτης 67.110.000
ΣΥΝΟΛΟ 527.089.500

Κατά την κατανομή των πόρων λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, η υποεκτίμηση της ενδοπεριφερειακής σημασίας του πρωτογενούς τομέα λόγω της παρουσίας, στην ίδια Περιφέρεια, ενός ισχυρού δευτερογενούς τομέα, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των πυρόπληκτων περιφερειών, που προέκυψε από τις εκτεταμένες πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις το καλοκαίρι του 2021.