Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα παράταση στη δήλωση αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων

Πήρε ΦΕΚ η σχετική απόφαση.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την «Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών».

Η απόφαση αφορά στη δήλωση των αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, η οποία παρατείνεται εκ νέου για διάστημα 3 μηνών.

Πιο συγκεκριμένα η Απόφαση αναφέρει τα εξής:

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 87 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), καθώς και όσες εξειδικεύτηκαν με την υπ’ αρ. 1368/01.04.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Β’ 1549), παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η παρούσα ισχύει από την 28η.03.2023».