Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Νέα αύξηση για τις εξαγωγές...και τις εισαγωγές!

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις συναλλαγές της χώρας τον Ιανουάριο.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 6.827,1 εκατ. ευρώ (7.329,9 εκατ. δολάρια) έναντι 6.454,9 εκατ. ευρώ (7.281,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022  παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,8%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 170,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιανουάριο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 186,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.462,6 εκατ. ευρώ (4.820,3 εκατ. δολάρια) έναντι 3.427,7 εκατ. ευρώ (3.889,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 30,2%.

  • Η  αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 429,0 εκατ. ευρώ δηλαδή 17,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιανουάριο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 423,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,3%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023 ανήλθε σε 2.364,5 εκατ. ευρώ (2.509,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.027,2  εκατ. ευρώ (3.391,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 21,9%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 258,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιανουάριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 237,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,7% σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2022.