Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων στην Ευρώπη

Η ΕΕ έχει σημαντικό ζωικό πληθυσμό: τον Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2022, υπήρχαν 134 εκατομμύρια χοίροι (-5% σε σύγκριση με το 2021), 75 εκατομμύρια βοοειδή (-1%), 59 εκατομμύρια πρόβατα (-2%) και 11 εκατομμύρια κατσίκες (-3%).

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από προσωρινά στοιχεία για τον ζωικό πληθυσμό της ΕΕ, που δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat.

Τον Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2022, η Γερμανία και η Δανία ανέφεραν μείωση του πληθυσμού των χοίρων τους, που ισοδυναμεί με πάνω από το ήμισυ της συνολικής μείωσης της ΕΕ. Η μείωση της Γερμανίας ήταν ίση με το 33% της συνολικής μείωσης της ΕΕ (-2,4 εκατομμύρια κεφάλια σε σύγκριση με το 2021, -10%). Η μείωση της Δανίας ήταν ίση με το 22% της συνολικής μείωσης της ΕΕ (-1,6 εκατομμύρια κεφάλια, -12%). Η Βουλγαρία και η Μάλτα (και οι δύο -26%) είχαν τη μεγαλύτερη σχετική πτώση.

Οι μειώσεις ήταν μέρος μιας γενικής τάσης. Όλα τα μέλη της ΕΕ με περισσότερα από τρία εκατομμύρια χοίρους ανέφεραν μειώσεις, με δύο εξαιρέσεις: την Ιταλία (+330 χιλιάδες κεφάλια, +4% σε σύγκριση με το 2021) και τη Σουηδία (+50 χιλιάδες κεφάλια, +3%).

Tον Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2022, η Γαλλία και η Ιταλία ανέφεραν μειώσεις στους πληθυσμούς βοοειδών τους, που ισοδυναμεί με πάνω από τα δύο τρίτα της συνολικής μείωσης της ΕΕ. Η πτώση της Γαλλίας ήταν ίση με το 40% της συνολικής μείωσης της ΕΕ (-340 χιλιάδες κεφάλια, -2% σε σύγκριση με το 2021). Η πτώση της Ιταλίας ισοδυναμούσε με 27% της συνολικής μείωσης της ΕΕ (-230 χιλιάδες κεφάλια, -4%). Η Βουλγαρία κατέγραψε τη μεγαλύτερη σχετική πτώση (-5%).

Η μείωση του πληθυσμού των προβάτων της Ισπανίας ισοδυναμούσε με 57% της συνολικής μείωσης της ΕΕ (-630 χιλιάδες κεφάλια· -4% σε σύγκριση με το 2021), ενώ η μείωση της Γαλλίας αντιπροσώπευε το 36% της συνολικής μείωσης της ΕΕ (-400 χιλιάδες κεφάλια, -6 %). Όσον αφορά τον πληθυσμό των αιγών, η μείωση της Ισπανίας ισοδυναμούσε με το 33% της συνολικής μείωσης της ΕΕ (-130 χιλιάδες κεφάλια, -5%). Η μείωση της Ελλάδας ήταν ίση με το 23% της συνολικής μείωσης της ΕΕ (-80 χιλιάδες κεφάλια, -3%).

Μείωση για όλα τα είδη ζώων την τελευταία δεκαετία

Την τελευταία δεκαετία, ο πληθυσμός των ζώων μειώθηκε για όλα τα είδη. Ο πληθυσμός των κατσικιών σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση αυτή την περίοδο (-9 μονάδες δείκτη το 2022 σε σύγκριση με το 2012). Μέχρι το 2020, ο πληθυσμός των χοίρων αποτελούσε εξαίρεση σε αυτή την τάση. Ωστόσο, έκτοτε έχει φτάσει τα υπόλοιπα είδη, με αξιοσημείωτες μειώσεις σε καθένα από τα δύο τελευταία χρόνια.