Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μέχρι 31 Μαρτίου η δήλωση για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη

Φωτοβολταϊκά: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2022.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2022, υποβάλλονται έως και την 31η Μαρτίου 2023.

Για υποβολή δήλωσης κατ’ επάγγελμα αγρότη 2022 πατήστε εδώ.