Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κατατέθηκε ο νέος «Κώδικας Μετανάστευσης»

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το οποίο θεσπίζεται νέος «Κώδικας Μετανάστευσης».

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση είναι «η αναμόρφωση του Κώδικα Μετανάστευσης και η συμπερίληψη σε αυτόν των αδειών διαμονής που χορηγούνται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σε πολίτες τρίτων χωρών, ώστε να διασφαλίζονται η πληρέστερη ανταπόκριση της μεταναστευτικής πολιτικής στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η απλούστευση, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα των διαδικασιών».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το Άρθρο 26 ορίζεται η διαδικασία της μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη και εποχιακή ή απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και προβλέπεται η διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών. «Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη και εποχιακή εργασία βάσει των ετησίων αναγκών της χώρας και κατηγορία απασχόλησης με την εξαίρεση των κατηγοριών των Κεφαλαίων Ζ΄ (Άδεια διαμονής τύπου «Ε.3») και ΣΤ΄ (Άδεια διαμονής τύπου «Ε.2»). Ο ανώτατος αριθμός θέσεων ορίζεται ανά ειδικότητα απασχόλησης, βάσει της ευρωπαϊκής κατηγοριοποίησης επαγγελμάτων ESCO. Με την ίδια πράξη μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων έως δέκα τοις εκατό (10%), ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια...).

Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως: «Ειδικά για την περίπτωση της μετάκλησης εποχιακών εργαζομένων στην αγροτική οικονομία, για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού μετακαλούμενων για ολόκληρη την επικράτεια λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις αποκεντρωμένες διοικήσεις κατά το προηγούμενο έτος. Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1, καθορίζεται η αντιστοιχία μεταξύ καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου του αιτούντος εργοδότη με τον αριθμό των εποχιακά εργαζομένων, των οποίων μπορεί να ζητήσει τη μετάκληση, προσαυξημένο κατά δέκα τοις εκατό (10%)».

Αύριο, Τετάρτη (22/03) αναμένεται η επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Κώδικας Μετανάστευσης».

Αναλυτικά το νομοσχέδιο ΕΔΩ.