Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη επανεκκινούν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις

Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια φιλόδοξη, σύγχρονη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), με επίκεντρο τη βιωσιμότητα.

Η ανακοίνωση αυτή επιβεβαιώνει την καίρια σημασία της περιοχής του Ινδοειρηνικού για το εμπορικό θεματολόγιο της ΕΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για βαθύτερους εμπορικούς δεσμούς με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στη Νοτιοανατολική Ασία και ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία της ΕΕ με αυτή την ακμάζουσα περιοχή.

Στόχος της ΣΕΣ θα είναι η τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων μέσω της αντιμετώπισης ευρέος φάσματος ζητημάτων, όπως: πρόσβαση στην αγορά για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις και δημόσιες συμβάσεις· γρήγορες και αποτελεσματικές υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές διαδικασίες· προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων, και άρση των εμποδίων στο ψηφιακό εμπόριο και το εμπόριο ενέργειας και πρώτων υλών, με αποτέλεσμα τη στήριξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Στο επίκεντρο αυτής της συμφωνίας θα βρίσκεται επίσης η βιωσιμότητα, με ισχυρούς και εφαρμόσιμους κανόνες για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ). Οι κανόνες αυτοί θα συνάδουν με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την επανεξέταση του ΕΒΑ, του Ιουνίου 2022, στηρίζοντας υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων.

Βασικά εμπορικά γεγονότα

Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη έχουν ήδη καλά εδραιωμένες εμπορικές σχέσεις, με σαφείς προοπτικές για περαιτέρω εμβάθυνση:

  • Η αξία των εμπορευματικών συναλλαγών υπερέβη τα 42 δισ. ευρώ το 2022, ενώ η αξία των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών υπερέβη τα 8 δισ. ευρώ το 2020.
  • Η ΕΕ είναι ο 4ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ταϊλάνδης.
  • Η Ταϊλάνδη, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην περιοχή του ASEAN, είναι ο 4ος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή (και 25ος παγκοσμίως).
  • Η ΕΕ είναι ο 3ος μεγαλύτερος επενδυτής στην Ταϊλάνδη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10 % των συνολικών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη χώρα, και ο 2ος μεγαλύτερος προορισμός των ΑΞΕ της Ταϊλάνδης, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 14 % των συνολικών ΑΞΕ της Ταϊλάνδης.

Παρά την υψηλή κατάταξη της ΕΕ στις συνολικές συναλλαγές και τις ΑΞΕ της Ταϊλάνδης, η ΕΕ υποεκπροσωπείται όσον αφορά τους βασικούς επενδυτές σε καινοτόμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ηλεκτρικών οχημάτων και των κρίσιμων αγαθών, όπως τα μικροτσίπ. Οι υποδομές και η μετάβαση σε μια οικονομία προσανατολισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία αποτελούν βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της Ταϊλάνδης και προσφέρουν περαιτέρω δυνατότητες για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη δεσμεύονται να προχωρήσουν γρήγορα στις συνομιλίες για τη ΣΕΣ και στοχεύουν να διεξαγάγουν έναν πρώτο ουσιαστικό γύρο διαπραγματεύσεων κατά τους προσεχείς μήνες. Οι προτάσεις κειμένου της ΕΕ θα δημοσιευθούν μετά τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την υποδειγματική πολιτική μας για τη διαφάνεια. Η ΕΕ θα αναθέσει επίσης τη διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα προς υποστήριξη των διαπραγματεύσεων, με σκοπό την ανάλυση των πιθανών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της συμφωνίας, καθώς και των επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και για την παροχή συστάσεων σχετικά με τον τρόπο μεγιστοποίησης των αναμενόμενων θετικών αποτελεσμάτων, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων.