Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Επεμβάσεις για την Ψύλλα της αχλαδιάς

Αποτελεί σοβαρό εχθρό της αχλαδιάς και εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές καλλιέργειας.

Τα ακμαία είναι δραστήρια ηλιόλουστες ημέρες με θερμοκρασίες υψηλότερες από 7οC. Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους κοντά στη βάση των οφθαλμών.

Οι νεαρές προνύμφες μπαίνουν μέσα στους εκπτυσσόμενους οφθαλμούς αυξάνοντας κατά πολύ την δυσκολία καταπολέμησης. Ακολουθεί το τεχνικό δελτίο που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Η επέμβαση αυτή την εποχή έχει στόχο τα ακμαία και τα αυγά.

  • Στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στους αχλαδεώνες της περιοχής, διαπιστώθηκε σημαντικός πληθυσμός θηλυκών εντόμων που φέρει ώριμα αυγά.
  • Σε οπωρώνες που παρουσίασαν πέρυσι προσβολές από ψύλλα, συνιστάται να γίνει επέμβαση:

α. 9-12 Μαρτίου στις πεδινές περιοχές και

β. 14-17 Μαρτίου στις ορεινές περιοχές σε μια ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία πάνω από 10οC υπό σκιά και χωρίς άνεμο, συνδυάζοντας ένα εγκεκριμένο ακμαιοκτόνο μαζί με λάδι ή καολίνη.

Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

  • Τα λάδια έχουν ωοκτόνο δράση και μπορούν να επιφέρουν έως και 80% μείωση του πληθυσμού της ψύλλας. Επίσης, λειτουργούν και ως αποτρεπτικά ωοτοκίας, επειδή η ψύλλα δεν αποθέτει αυγά σε επιφάνειες που έχουν λάδι.
  • Εάν προστεθεί μαζί με το λάδι ένα πυρεθρινοειδές η αποτελεσματικότητα μπορεί να φτάσει το 98%. Τα πυρεθροειδή έχουν ακμαιοκτόνο δράση. Τα θηλυκά άτομα είναι πιο ευαίσθητα στα εντομοκτόνα όταν φέρουν αυγά. Τα λάδια αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων και μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας της ψύλλας στα πυρεθροειδή.
  • Σαν αποτρεπτικό ωοτοκίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο καολίνης.
  • Αυτή την περίοδο δεν παρατηρούνται φυσικοί εχθροί που είναι κυρίως αρπακτικά ημίπτερα της οικογένειας Anthocoridae.