Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εγγραφή αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης στο Αμπελουργικό Μητρώο

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εγγραφή είναι υποχρεωτική.

Οι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης, από 100 τμ έως και 1 στρ και ιδιαιτέρως εκείνοι που πρόκειται να οδηγήσουν τη παραγωγή τους προς απόσταξη τσίπουρου και δεν είναι ήδη καταχωρημένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, θα πρέπει έως τις 31 Μαΐου του 2023 να δηλώσουν τις εκτάσεις αμπέλου που καλλιεργούν.

Σχετικά με τη διαδικασία απόσταξης τσίπουρου, διευκρινίζουμε  ότι το 2022 κατ’ εξαίρεση οι Δήμοι εξέδωσαν βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκαν στο τελωνείο.

Ως εκ τούτου, από το 2023 δεν θα μπορούν να αποστάξουν τσίπουρο όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και δεν υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.

Διευκρινίζουμε ότι οι δηλώσεις συγκομιδής γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους παραγωγούς στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. μετά το πέρας του τρύγου.