Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Γεωργικές προειδοποιήσεις για τη μηλιά

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα του μύκητα είναι οι αιθαλώδεις κηλίδες στα νεαρά φυτικά όργανα. Η ύπαρξη βρεγμένων επιφανειών βοηθά στην βλάστηση των ασκοσπορίων. Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης αρχίζουν με την εμφάνισή της (βλαστικό στάδιο Γ-Γ3 – πράσινη κορυφή) και προέρχονται από ασκοσπόρια που αναπτύσσονται το χειμώνα στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα.

Επέμβαση στο στάδιο της πράσινης κορυφής με εγκεκριμένο σκεύασμα.

ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

Το έντομο γεννά τα αυγά του μέσα στα κλειστά άνθη και η προνύμφη τρώει τους στήμονες και τον ύπερο του άνθους. Το άνθος δεν ανοίγει, ξεραίνεται και παίρνει χρώμα καστανό.

Σε οπωρώνες που την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές, να γίνει ψεκασμός ως το  βλαστικό στάδιο Ε2 με εγκεκριμένο σκεύασμα.

ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ

Σε οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένο σκεύασμα. Απαιτείται καλή διαβροχή της κόμης και κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορμού.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Σε οπωρώνες που υπήρχαν πέρυσι σοβαρές προσβολές (1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου), μπορεί να γίνει επέμβαση στην πλήρη πτώση των πετάλων με εγκεκριμένο σκεύασμα.

  • Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.