Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις για τους ΤΟΕΒ Φυτειών, Ευηνοχωρίου και Γαλατά

Αναλυτικά οι αποφάσεις του ΥπΑΑΤ και το σκεπτικό τους.

Ανακοινώθηκε πρόσφατα ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για τα λεγόμενα «μικρά αρδευτικά», όπου, υπενθυμίζουμε, είχαν ενταχθεί οι ΤΟΕΒ Κατοχής, Νεοχωρίου, Λεσινίου και Αχελώου.

Όπως αναλυτικά είχαμε εξηγήσει σε προηγούμενη ανάρτηση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που ήταν και η μόνη που είχε υποβάλει προτάσεις, για τα έργα που δεν είχαν εγκριθεί διατηρούσε το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Όπως και έπραξε.

Με διαδοχικές του αποφάσεις που αναρτήθηκαν σήμερα όμως, το ΥπΑΑΤ απορρίπτει και τις τρεις περιπτώσεις (Φυτείες, Ευηνοχώρι, Γαλατάς), καθώς «λόγω μη πλήρωσης του συνόλου των κριτηρίων επιλεξιμότητας».

Μπορείτε αναλυτικά να δείτε την απόφαση και το πλήρες σκεπτικό της

⇒ για τον ΤΟΕΒ Φυτειών ΕΔΩ

⇒ για τον ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου ΕΔΩ και

⇒ για τον ΤΟΕΒ Γαλατά ΕΔΩ.

Για την ιστορία υπενθυμίζουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν σε 40.000.000,00 € και δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων ήταν η αρμόδια υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, (Δήμοι ή Περιφέρειες), η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων, προϋπολογισμού έως 2,2 εκ. € τα οποία αφορούν σε βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Συνεπώς οι αιτήσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση, σε ότι αφορά την Αιτωλοακαρνανία, μέχρι την επόμενη πρόσκληση, παραμένουν οι εξής:

  • ΤΟΕΒ Κατοχής με το ποσό των 2.199.760 ευρώ
  • ΤΟΕΒ Νεοχωρίου με το ποσό των 2.199.760 ευρώ
  • ΤΟΕΒ Λεσινίου με το ποσό των 2.198.495,2 ευρώ
  • ΓΟΕΒ Αχελώου με το ποσό των 2.195.792 ευρώ

Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.