Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες και τα ποτάμια της Αιτωλοακαρνανίας

Για την προστασία της ιχθυοπαραγωγής.

Σύμφωνα με την αρ. 96415/12472/27.03.2023 Απόφαση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας απαγορεύεται για λόγους προστασίας της ιχθυοπαραγωγής ολοσχερώς και με κάθε μέσο, η αλιεία σε όλες τις λίμνες του Νομού Αιτωλ/νίας από 01-04-2023 έως 30-04-2023 και στα ποτάμια του Νομού Αιτωλ/νίας για το διάστημα από 01-4-2023 έως 15-05-2023.

Διευκρινίζεται ότι στις ανωτέρω απαγορεύσεις δεν υπόκειται η αλιεία της Αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα για την οποία ισχύουν επιπλέον οι περιορισμοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 99/2003, δηλ. απαγορεύεται τους μήνες Μάρτιο–Απρίλιο και από 15 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου κάθε έτους.