Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Eurostat: Πόσα ξοδεύουν τα νοικοκυριά για φαγητό και αλκοόλ

Το 2021, τα νοικοκυριά στην ΕΕ δαπάνησαν πάνω από 1,035 δισ. ευρώ (που ισοδυναμεί με 7,1% του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ) σε «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά».

Αυτό αντιπροσωπεύει μερίδιο 14,3% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών . Σε σύγκριση με το 2020 (μερίδιο 14,8%), αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) .

Τα υψηλότερα μερίδια για τις δαπάνες για «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» το 2021 καταγράφηκαν στη Ρουμανία (24,8%), τη Λιθουανία (20,4%), τη Βουλγαρία (20,1%), την Εσθονία (19,9%), την Πολωνία και τη Σλοβακία (και οι δύο 19,6%).

Πηγή συνόλου δεδομένων: nama_10_co3_p3  

Αντίθετα, τα χαμηλότερα μερίδια ήταν στην Ιρλανδία (8,3%), στο Λουξεμβούργο (9,0%), στην Αυστρία (10,9%), στη Δανία και στη Γερμανία (και οι δύο 11,8%).

Σε σύγκριση με το 2020, το μερίδιο της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για τρόφιμα μειώθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από την Πολωνία και τη Σλοβακία, όπου αυξήθηκε (και οι δύο +0,2 π.μ.). Οι υψηλότερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (-1,7 π.μ.), τη Λιθουανία (-1,4 π.μ.) και την Κροατία, την Εσθονία και τη Σλοβενία ​​(όλες -1,3 ποσοστιαίες μονάδες).

Σχεδόν το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ δαπανάται για αλκοολούχα ποτά
Το 2021, τα νοικοκυριά στην ΕΕ δαπάνησαν 128 δισεκατομμύρια ευρώ (που ισοδυναμεί με 0,9% του ΑΕΠ της ΕΕ) για «αλκοολούχα ποτά». Αυτό αντιπροσωπεύει το 1,8% της συνολικής καταναλωτικής τους δαπάνης, το ίδιο ποσοστό με το 2020.

Μεταξύ των μελών της ΕΕ, τα υψηλότερα μερίδια της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης για αλκοολούχα ποτά το 2021 καταγράφηκαν στη Λετονία (5,0%), την Εσθονία (4,7%), την Πολωνία (3,7%), τη Λιθουανία και την Τσεχία (και οι δύο 3,6%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα μερίδια σημειώθηκαν στην Ελλάδα και την Ιταλία (αμφότερες 1,0%), την Ολλανδία (1,3%) και την Ισπανία (1,4%).

Πηγή συνόλου δεδομένων: nama_10_co3_p3   

Το 2021, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το μερίδιο της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αλκοόλ παρέμεινε αμετάβλητο σε 10 χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία) και αυξήθηκε μόνο στην Κροατία (+0,6 pp). Μεταξύ των υπόλοιπων μελών της ΕΕ, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-0,5 π.μ.), τη Λετονία και τη Λιθουανία (και οι δύο -0,4 ποσοστιαίες μονάδες), την Ισπανία και την Εσθονία (και οι δύο -0,3 ποσοστιαίες μονάδες).