Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Υποβολή βεβαιώσεων καταχώρησης πολυγώνου εξαιρουμένου σταθμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ο ΔΑΠΕΕΠ κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022/04.07.2022 καλεί τους κατόχους των εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ να υποβάλουν μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 τη Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού. Οι βεβαιώσεις θα υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συμπληρώνεται , ο νέος Αριθμός Μητρώου Μονάδας (Σταθμού) ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Α.Μ.ΑΠΕΣ). Ο ΔΑΠΕΕΠ δημιούργησε αυτή τη μοναδική ταυτότητα με σκοπό την βελτιστοποίηση της διασύνδεσης και λειτουργικότητας των πληροφοριακών του συστημάτων των συνεργαζόμενων φορέων. Ο νέος Αριθμός Μητρώου Μονάδας ευρίσκεται εισάγοντας τον κωδικό ΕΔΡΕΘ εδώ.

Στο πεδίο ‘’Αριθμός ΒΕΧ-ΡΑΕ’’ της ηλεκτρονικής φόρμας συμπληρώνετε τoν αριθμό και το έτος όπως φαίνεται στην κάτωθι εικόνα.

 

Για την καταχώρηση της βεβαίωσης πολυγώνου πατήστε εδώ.