Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές 11 εκατ. ευρώ

Από τις 11/02/2023 έως τις 22/02/2023 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 11.026.011,68€.

O συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 470 παραγωγοί, οι οποίοι και πληρώθηκαν για τη συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ. Πρόκειται κυρίως για επενδυτικά προγράμματα, αλλά και μέτρα όπως οι νέοι αγρότες, οι ομάδες τοπικής δράσης Leader, οι γενετικοί πόροι, η δράση για την μακροχρόνια παύση γαιών, μελισσοκομικά προγράμματα, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.