Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμές: Μέτρο 22 - Ενίσχυση ζωοτροφών

Θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές πληρωμές για νεοεισερχόμενους, πολλαπλή συμμόρφωση και ενστάσεις.

Σε συνέχεια της πρώτης πληρωμής των δικαιούχων της ενίσχυσης του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του ΠΑΑ 2014-2022, σε εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας:

  • εξειδίκευσης των κριτηρίων της πολλαπλής συμμόρφωσης που σχετίζονται μόνο με ευρήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και συνδέονται κατευθείαν με την επιλεξιμότητα του μέτρου, καθώς και
  • αξιολόγησης των ενστάσεων, ώστε να ακολουθήσει η συμπληρωματική πληρωμή των δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου.

 Επίσης, ξεχωριστά εξετάζονται οι περιπτώσεις νεοεισερχόμενων.