Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παρατείνεται η εκκοκκιστική περίοδος

Έως και τις 17 Φεβρουαρίου 2023 παρατείνεται η εκκοκκιστική περίοδος (παράδοση σύσπορου βάμβακος), σύμφωνα με ΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπενθυμίζουμε ότι σχετικό αίτημα είχε διατυπωθεί τόσο απ' τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος όσο και απ' την ΕΘΕΑΣ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.