Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Νέοι κανόνες για τον εμβολιασμό των ζώων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες εμβολιασμού των ζώων.

 

Σήμερα, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της μεγαλύτερης επιδημίας γρίπης των πτηνών που έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής στην ΕΕ, η Επιτροπή εναρμονίζει τους κανόνες εμβολιασμού των ζώων κατά των πλέον σοβαρών ζωονόσων.

Όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών, θα θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον εμβολιασμό ως μέτρο ελέγχου ή πρόληψης της νόσου. Έτσι θα καταστούν δυνατές οι ασφαλείς μετακινήσεις ζώων και προϊόντων από εγκαταστάσεις και ζώνες όπου έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: Υπό το φως της σοβαρότερης έξαρσης της γρίπης των πτηνών στην πρόσφατη ιστορία της ΕΕ, η καταπολέμηση της νόσου αυτής βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Οι εξάρσεις αυτές προκαλούν τεράστιες ζημίες στην πτηνοτροφία και παρεμποδίζουν το εμπόριο. Οι κανόνες που παρουσιάστηκαν σήμερα θα επιτρέψουν την εναρμόνιση της χρήσης του εμβολιασμού για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου και θα ορίσουν προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν τη μετακίνηση των εμβολιασμένων ζώων και των προϊόντων τους.

Οι νέοι αυτοί κανόνες συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων και λαμβάνουν υπόψη τις νέες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων της Ένωσης.

Οι νέοι κανόνες δημοσιεύονται σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα και θα αρχίσουν να ισχύουν στις 12 Μαρτίου.