Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Μη ρεαλιστική η αυτάρκεια σε λιπάσματα

Οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 149% τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν  η ΕΕ να εξαρτάται λιγότερο από τα εισαγόμενα λιπάσματα και να μειώσει τις τιμές τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει την προμήθεια λιπασμάτων, να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών και την αύξηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στα λιπάσματα.

  • Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε χθες με ανάταση του χεριού, οι ευρωβουλευτές ζητούν τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για τα λιπάσματα και ομοίως μακροπρόθεσμη στρατηγική  για τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους, έως τον Ιούνιο του 2023.

Σημειώνουν ότι το ρωσικό αέριο, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή λιπασμάτων, συμβάλλει στη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία και ζητούν, ως εκ τούτου, «να διατεθούν επαρκείς πόροι το συντομότερο δυνατό για να τερματιστεί η εξάρτηση από αυτό το αέριο».

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν επίσης ότι η αυτάρκεια σε ορυκτά λιπάσματα «δεν είναι ρεαλιστική» μεσοπρόθεσμα και ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπασμάτων προέρχονται συχνά από αυταρχικά καθεστώτα.

Η ΕΕ δεν πρέπει να «αντικαταστήσει μια εξάρτηση με μια άλλη» και πρέπει να αυξήσει τη στρατηγική της αυτονομία στα λιπάσματα.

Ως βραχυπρόθεσμο μέτρο για την αύξηση της διαθεσιμότητας λιπασμάτων για τους αγρότες και τη σταθεροποίηση των τιμών, οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη χρήση μέρους του γεωργικού προϋπολογισμού του 2023 για την παροχή άμεσης βοήθειας στους αγρότες και την επέκταση της προσωρινής αναστολής των εισαγωγικών δασμών σε όλα τα ορυκτά λιπάσματα εκτός από αυτά που προέρχονται. από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Καλούν επίσης την Επιτροπή να εξετάσει έναν κοινό μηχανισμό αγοράς λιπασμάτων σε επίπεδο ΕΕ και πώς μπορούν να μειωθούν τα σημεία συμφόρησης στην αγορά λιπασμάτων. Μακροπρόθεσμα, οι ευρωβουλευτές συνιστούν την επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής από τον άνθρακα και τη χρήση θρεπτικών ουσιών χωρίς ορυκτά και ανακυκλωμένα για την παραγωγή λιπασμάτων.

Ο εισηγητής και πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Norbert Lins (EPP, DE), δήλωσε: «Χρειάζεται επειγόντως να εξασφαλίσουμε επαρκή προμήθεια λιπασμάτων για τους αγρότες μας και χρειαζόμαστε περισσότερη δράση για να μειώσουμε τις τιμές τους. Τα λιπάσματα είναι απαραίτητα για την επισιτιστική ασφάλεια. Η αντικατάσταση και η συμπλήρωση των ορυκτών λιπασμάτων με θρεπτικά συστατικά από οργανικές πηγές θα διεύρυνε σημαντικά την εργαλειοθήκη για τους αγρότες και θα καθιστούσε την ευρωπαϊκή γεωργία λιγότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές λιπασμάτων από τρίτες χώρες».

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι τιμές των λιπασμάτων και της ενέργειας αυξήθηκαν κατακόρυφα, έχοντας αντίκτυπο στο κόστος των τροφίμων. Οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 149% τον Σεπτέμβριο του 2022, με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες λιπασμάτων να σημειώνουν κέρδη ρεκόρ.