Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μέτρο 22: Αλλαγές στον προϋπολογισμό και στα κριτήρια για την πολλαπλή συμμόρφωση

Με δυο διαδοχικές τροποποιήσεις το ΥπΑΑΤ προχωρά τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των πληρωμών στους κτηνοτρόφους για την ενίσχυση σε ζωοτροφές (Μέτρο 22).

 

Όπως είχε ανακοινωθεί προ ημερών, το υπουργείο θα προχωρούσε σε εξειδίκευσης των κριτηρίων της πολλαπλής συμμόρφωσης που σχετίζονται μόνο με ευρήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και συνδέονται κατευθείαν με την επιλεξιμότητα του μέτρου, καθώς και αξιολόγησης των ενστάσεων, ώστε να ακολουθήσει η συμπληρωματική πληρωμή των δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου.

  • Σημειώνουμε ότι ξεχωριστά εξετάζονται οι περιπτώσεις νεοεισερχόμενων.

Με τροποποιητική απόφαση η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων ανέρχεται πλέον σε 87.186.473,50 €. Και με έτερη τροποποίηση αποσαφηνίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας σε ότι έχει να κάνει με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Στο άρθρο 6 ''Κριτήρια Επιλεξιμότητας'', για το υπομέτρο 1, το εδάφιο:

«Να έχουν αναλάβει την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης και εφόσον το επιλέξουν τις υποχρεώσεις του «πρασινίσματος», στο πλαίσιο της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, χωρίς διαπίστωση ευρημάτων, σε συνέχεια των προβλεπόμενων ελέγχων».

Αντικαθίσταται ως εξής:

«Να έχουν αναλάβει την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης και εφόσον το επιλέξουν τις υποχρεώσεις του «πρασινίσματος», στο πλαίσιο της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, χωρίς διαπίστωση ευρημάτων που σχετίζονται με δεσμεύσεις με περιβαλλοντική επίπτωση η οποία αφορά στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση του δικαιούχου, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων και συγκεκριμένα επί των ευρημάτων «διατήρηση βοσκοτοπικής χρήσης σε βοσκότοπο εντός περιοχών Natura 2000», «Ασφάλεια Τροφίμων», «Τήρηση δεσμεύσεων Νιτρορύπανσης» και «Έλεγχος φυτοπροστατευτικών».

  1. Στο άρθρο 6 ''Κριτήρια Επιλεξιμότητας'', για το υπομέτρο 2, το εδάφιο:

- «Είτε να έχουν υποβάλλει δήλωση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το έτος 2021 αναλαμβάνοντας την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, χωρίς διαπίστωση ευρημάτων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων».

Αντικαθίσταται ως εξής:

- «Είτε να έχουν υποβάλλει δήλωση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το έτος 2021 αναλαμβάνοντας την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, χωρίς διαπίστωση ευρημάτων που σχετίζονται με δεσμεύσεις με περιβαλλοντική επίπτωση η οποία αφορά στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση του δικαιούχου, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων και συγκεκριμένα επί των 5 ευρημάτων «Ασφάλεια Τροφίμων», «Τήρηση δεσμεύσεων Νιτρορύπανσης» και «Έλεγχος φυτοπροστατευτικών».