Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κομφούζιο: πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Το ύψος της ενίσχυσης, οι καλλιέργειες, οι περιοχές.

Το ΥπΑΑΤ δημοσιοποίησε την απόφαση ετήσιας παράτασης και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» με ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) έτους εφαρμογής 2021 και των οποίων η ένταξη στη δράση δεν έχει ανακληθεί, να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά σε ετήσια παράταση των δεσμεύσεών τους, μετά τη λήξη των δεσμεύσεων της αρχικής περιόδου (έτος εφαρμογής 2022).

Οι περιοχές της χώρας στην επικράτεια των οποίων υπάρχουν δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 με ενεργά Τεχνικά Δελτία έτους εφαρμογής 2021 των οποίων η ένταξη στη δράση δεν έχει ανακληθεί, δηλαδή οι Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.400.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 454 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως και αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των πυρηνοκάρπων (πλην δαμασκηνιάς).

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 €/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Αναλυτικά η Πρόσκληση ΕΔΩ.