Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Επιλογή Έλληνα υποψήφιου για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας

Κατά την τελευταία 116η Σύνοδο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC-COI), που πραγματοποιήθηκε στο Jaén της Ισπανίας στις 30 Νοεμβρίου 2022, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας επιλογής και ορισμού για τις θέσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή και των δύο Αναπληρωτών του, υψηλών αξιωματούχων της Εκτελεστικής Γραμματείας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC), για θητεία τεσσάρων (4) ετών, αρχίζοντας από τον Ιανουάριο 2024.

Η Ε.Ε, η οποία είναι Μέλος  του IOC εκπροσωπείται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσφάτως, στο πλαίσιο του αρμόδιου οργάνου του Συμβουλίου της Ε.Ε, αποφασίσθηκε η εσωτερική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή ενός κοινού υποψηφίου, εκ μέρους της Ε.Ε. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος της Ε.Ε αναμένεται να είναι το πρόσωπο που θα καταλάβει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή, την οποία κατέχει από το 2016 ο κ. Abdellatif Ghedira από την Τυνησία, λόγω της άτυπης συμφωνίας για εναλλαγή, με βάση γεωγραφικά κριτήρια.

Ως εκ τούτου, η Ε.Ε επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην εξεύρεση κατάλληλου υποψηφίου, κατ΄ουσίαν και επί του παρόντος, μόνο για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή, καθώς σε περίπτωση θετικής έκβασης για τον υποψήφιό της, οι θέσεις των δύο Αναπληρωτών του θα καλυφθούν από υποψήφιους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. Σήμερα τις θέσεις των Αναπληρωτών κατέχουν ο Ισπανός κ. Jaime Lillo και ο Τούρκος κ. Mustafa Sepetci.

Η επίσημη Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του IOC την 9η Φεβρουαρίου 2023, με προθεσμία, για την υποβολή υποψηφιοτήτων, μέχρι την 10η Απριλίου. Ωστόσο, οι υποψηφιότητες από Κράτη Μέλη της Ε.Ε θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16η  Φεβρουαρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες της (ΓΔ AGRI, Γεν. Γραμματεία Συμβουλίου). Η σχετική απόφαση της Ε.Ε για τον ορισμό του κοινού υποψήφιου της, προγραμματίζεται να ληφθεί από το Συμβούλιο Υπουργών, μέχρι το τέλος Μαρτίου, προκειμένου να υποβληθεί στο IOC μεταξύ 4-9 Απριλίου. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί με αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από ειδική επιτροπή και προφορική συνέντευξη κατά την 117η Σύνοδο του IOC τον προσεχή Ιούνιο.

Μεταξύ των γενικών προαπαιτούμενων επιλεξιμότητας για τον Εκτελεστικό Διευθυντή περιλαμβάνονται:

  • αναγνωρισμένο πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
  • εικοσαετής τουλάχιστον μεταπανεπιστημιακή επαγγελματική εμπειρία, ιδίως στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και διοίκησης, κατά προτίμηση σε αγροτικό-οικονομικό-εμπορικό τομέα,
  • καλή γνώση δύο επίσημων γλωσσών του IOC (αραβικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά),

και περαιτέρω ως ειδικότερες απαιτήσεις:

  • ηγετικές ικανότητες,
  • άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες,
  • στρατηγικό όραμα και αποδεδειγμένη ικανότητα συνεργασίας σε διεθνείς ομάδες με πολιτιστική ευελιξία (cultural flexibility) και ομαδικό πνεύμα,
  • καλή γνώση αγγλικών και γαλλικών κλπ.

H Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου-ΕΔΟΕ, τονίζει τη μεγάλη σημασία τόσο για τον κλάδο του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, όσο και συνολικότερα για την Ελλάδα, της υποβολής δικής μας εθνικής υποψηφιότητας, σε μία χρονική συγκυρία, μάλιστα, άκρως θετική. Επ΄αυτού, επισημαίνουμε ότι η χώρα μας, αν και περιλαμβάνεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου παγκοσμίως, δεν έχει διεκδικήσει, μέχρι σήμερα, κάποια σημαντική θεσμική θέση σε διεθνή όργανα-fora.

Η ΕΔΟΕ προβαίνει στην εν λόγω δημοσιότητα, με στόχο την ευρύτερη γνωστοποίηση της επικείμενης διαδικασίας εντός Ε.Ε και στη συνέχεια στο IOC, σε κλαδικούς φορείς, επαγγελματικούς και πανεπιστημιακούς χώρους, προς εξεύρεση ενός κατάλληλου, με ισχυρά προσόντα υποψηφίου ή υποψήφιας. Ενδεχόμενη υποβολή ελληνικής υποψηφιότητας πιστεύουμε ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση τόσο για τη χώρα μας, όσο και για την εξωστρέφεια του κλάδου  της ελληνικής ελαιοκομίας, ενώ αποτελεί μοναδική ευκαιρία προβολής, εδραίωσης και περαιτέρω επέκτασης των συμφερόντων της και εν γένει της επιρροής της παγκοσμίως.

Η προκήρυξη της θέσης θα είναι διαθέσιμη επισήμως  από την 9η Φεβρουαρίου 2023, στην ιστοσελίδα του IOC:  https://www.internationaloliveoil.org/. Λόγω των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, το συντομότερο δυνατόν και ει δυνατόν μέχρι την 13η  Φεβρουαρίου, για λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενη υποβολή υποψηφιότητάς τους (ΕΔΟΕ, 2103238856, info@edoe.eu)

Σε περίπτωση κατάληξης της πλέον κατάλληλης ελληνικής υποψηφιότητας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτή θα προωθηθεί, σε συνεργασία με το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών, προς περαιτέρω υποστήριξη στο πλαίσιο της Ε.Ε.